Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/ziemys/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Tarybos posėdis: kaip per sviestą... kartais su buldozeriu

Vilkaviškis.info

Gruodžio priešpaskutinę dieną Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo ne taip sklandžiai, kaip buvo numatyta - vėlavo VRK atstovė, kuriai turėjo prisiekti naujoji tarybos narė socialdemokratė Lina Kochanskienė, mandatą gavusi jo atsisakius Algirdui Bagušinskui. Nors, kol naujoji tarybos narė galėjo balsuoti, praėjo beveik pusė posėdžio, valdantiesiems palaikymo nepritrūko ir visi klausimai buvo priimti pagal jų norą.
Darbotvarkėje buvo numatyti svarstyti 32 pagrindiniai ir dar 6 papildomi klausimai. Iš darbotvarkės buvo vienbalsiai išimti 7 klausimai dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų pripažinimo nereikalingais ir teikimo įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą.
Antikorupcinės komisijos pirmininkas Rimvydas Žiemys pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti ir klausimą dėl UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ reorganizavimo nutraukimo, nes nėra teisės akto antikorupcinio vertinimo, kuris jo nuomone šiam atvejui tikrai reikalingas. Jam pritarė ir tarybos narys Algimantas Antanas Greimas, pasigedęs šio klausimo svarstymo aiškumo ir skaidrumo. „Žmonės turi žinoti, kokį „disneilendą“ jūs ketinate ten kurti“, - sakė A.A. Greimas, priminęs net savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuriame yra punktai dėl veiklos skaidrumo: „Savivaldybės institucijų ir kitų viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma“; bei viešumo: „Savivaldybės gyventojai teisę susipažinti su savivaldybių institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą“.
Deja, tik 7 tarybos nariai jiems pritarė, 2 susilaikė, o 13 prieš – klausimas neišbrauktas iš darbotvarkės.
Net trylikai tarybos narių pasirodė, jog antikorupcinio vertinimo čia nereikia ir jie visi žino naująją Vilkaviškio autobusų stoties viziją, o rinkėjams praneš, kai norės. Klausimas priimtas, nes „buldozeryje“ sėdėjo stipri trylikos narių komanda: Melibajeva Mavliuda, Geležiūnas Vytautas, Gudaitis Gedeminas, Kamaitis Valdas, Kiaulakis Kazys, Kružinauskas Kęstas, Lopeta Stanislovas, Pilipavičius Algirdas, Rapulskienė Dovilė, Šlivinskas Arvydas, Blažaitis Linas, Neiberka Algirdas, Vabalas Saulius.
R. Žiemys bandė nenusileisti: „Svarstysim be korupcijos vertinimo? Tai kaip dabar bus?“
Atėjus laikui svarstyti šį klausimą, keletas tarybos narių dar bandė svarstyti sprendimo galimybes, tačiau buldozerio ekipažas nekantravo greičiau priimti siūlymą. Tarybos narys K. Kružinauskas be jokių motyvacijų pasiūlė netęsti sujungimo. A.A. Greimas priminė šiam tarybos nariui jo pažadus ir pasiteiravo, kada bus įsteigti jo žadėti finansininko ir vadybininko etatai, ir iš kokių lėšų tai bus padaryta?
Būsimi finansiniai ištekliai domino ir R.Žiemį, kuris dar kartą priminė sprendimui būtiną antikorupcinį vertinimą. „Turėtų būti bent du scenarijai: optimistinis ir pesimistinis. Tarybos nariams bent koks planas turėtų būti pateiktas, nes Vilkaviškio visuomenei bus dar labiau neaišku“, - sakė jis.
Posėdžiui vadovavęs meras A. Neiberka į tarybos narių klausimus atsakė, kad jis buvo susitikęs su UAB „Kautra“ vadovais, kurie pritarė savivaldybės vadovų norui, kad ateitų investicijos, ir „Kautra“ jau vasarį pateiks pasiūlymus, nes nori pritraukti investuotojus.
Vėl trylikai balsavus už, klausimas nutraukti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ reorganizavimą prijungimo būdu, kai prie uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungiama UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ priimtas.

 

Svarstant Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų darbų programą, tarybos narius nustebino padidintos jai skirtos lėšos – 1 milijonas 203 tūkstančiai litų. 60 proc. lėšų sudarytų Darbo biržos skiriaos lėšos, o savivaldybės lėšos - 40 proc. - 481 320 litų.
Tarybos narys Vitas Katkevičius priminė, kad dar prieš mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje buvo numatyta esant blogai finansinei padėčiai savivaldybėje mažinti finansavimą viešiesiems darbams, o dabar siūloma net didinti. „Tai reiškia, kad savo savivaldybės įmonėms neturėsim apyvartinių lėšų, darbuotojams atlyginimų. Ar galima užtikrinti, kad turėsim, nes praeitais metais jau nebuvo tų pinigų?“ - stebėjosi tarybos narys, siūlydamas klausimą atidėti, kol seniūnai apsvarstys jiems reikiamus atlikti darbus ir lėšas, arba bent jau sumažinti.
Jam antrino A.A.Greimas, pažėręs daugybę taip ir neatsakytų klausimų: „Namatau logikos, jeigu niekada Vilkaviškio miesto seniūnija neužsiiminėjo smulkiais remontais - o dabar atliks socialinių būstų remontą, ir kas jį vykdys - darbo biržos žmonės, kurie anksčiau niekada to nedarė? Ar iš tikrųjų atliksime tiek darbų? Kas čia - bedarbystės didinimas? Tai lėšų švaistymas. 226 tūkstančiais litų didinamos lėšos. Ar turime šokti pagal Darbo biržos dūdelę, o ne žiūrėti, kaip racionaliai atlikti darbus ir taupyti lėšas? Savivaldybės vadovai turėtų garantuoti, kad tų klėšų tikrai bus, o dabar jau žinome, kad biudžetas nebus didesnis. Buvęs meras siūlė su seniūnais dar kartą peržiūrėti sąmatą ir tik tada ją tvirtinti."
Tarybos nariui Gintautui Plečkaičiui buvo aišku, kodėl didinamos lėšos viešiesiems darbams: „Rinkimai tai ant nosies, o kas balsuos – juk tai socialdemokratų balsuotojai – siūlau pritarti“.
Nors klausimą pristatinėjęs Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Stanislovas Kravčenka pats sakė nemanantis, kad tie žmonės sugebėtų atlikti kokį nors remontą, daugiau iš jų besitikintis aplinkos tvarkymo darbų, tačiau net 19 iš 22 posėdyje dalyvavusių tarybos narių pasirodė priimtina tokia viešųjų darbų programa ir ji priimta.
Didžiausios skubos šiame tarybos posėdyje reikalavo klausimas dėl pakeitimų biudžeto programų sąmatose, kuriuo perskirstytos Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšos. Mat mokykloms ir kitoms ugdymo įstaigoms reikia spėti per paskutines iki Naujųjų likusias valandas pervesti į kitas sąskaitas Sodros įmokoms ar darbo užmokesčiui sumokėti skirtas lėšas. Buvęs meras A.A. Greimas net pasiteiravo, ar tie dar neapsvarstyti pinigai jau nebuvo pervesti?
Priimti kiti darbotvarkėje numatyti klausimai: patvirtinti biudžetinės įstaigos Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatai, į Vištyčio regioninio parko jungtinę tarybą deleguotas Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Slaptu balsavimu Tarybos narys Stanislovas Lopeta paskirtas Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju. Antikorupcijos komisijoje vietoj Kazio Kiaulakio įrašytas tarybos narys Arvydas Šlivinskas.
Pritarta šiems rengiamiems projektams ir jų daliniam finansavimui: Alvito kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Kapinių tvoros įrengimas Alvito civilinėse kapinėse“,  Vilkaviškio rajono bendruomenių sąjungos rengiamam projektui „Sūduvos amatų žiedas“, Patilčių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Patilčių parko atgaivinimas“, Pūstapėdžių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Amatų centras“, bendruomenės „Virbalio vartai“ rengiamam projektui „Atkurtas artezinis šulinys – Virbalio miesto aikštės istorinis akcentas“.
Saulius Vabalas paskirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. S. Vabalas dabar turėtų atsisakyti tarybos nario mandato, vietoje jo į tarybą ateis kitas socialdemokratų sąrašo narys.

 

Virginija Samuolienė