Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...

Tremtiniai mini sąjungos jubiliejų

Renata VITKAUSKIENĖ, „Santaka“

Šiandien būrelis vilkaviškiečių išvyko į Kauną, į jubiliejinį politinių kalinių ir tremtinių suvažiavimą. Ruošdamiesi 25-mečio šventei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Vilkaviškio filialo nariai buvo surengę savo susirinkimą.

Sąjunga gyvuoja ketvirtį amžiaus
Šiandien Kauno sporto halėje vėl susitinka pirmojo buvusių tremtinių ir politinių kalinių suvažiavimo 1988-aisiais dalyviai. Asmeniniai kvietimai įteikti kiek daugiau nei dešimčiai Vilkaviškio rajono gyventojų, dalyvavusių suvažiavime prieš 25 metus. Į renginį Kaune buvo kviečiami ir visi kiti politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų dalyviai bei jų šeimų nariai. Vilkaviškiui šventėje atstovaus ir ansamblis „Atmintis“. 
LPKTS Vilkaviškio filialo narių sąraše šiuo metu yra per 300 žmonių. Kai kurie iš jų sąjungos veikloje dalyvauja labai aktyviai. Filialo pirmininkė Dalija Agota Karkienė už veiklumą ir pagalbą dėkojo Bronei Kisieliauskienei, geru žodžiu įvertino ir LPKTS nario, „Santakos“ fotokorespondento Romo Čėplos pastangas nuotraukose įamžinti Vilkaviškio filialo veiklą. 

Dėkojo už transportą
Vilkaviškio parapijos salėje susibūrę tremtiniai sulaukė svečių. Į renginį atvyko rajono meras Algimantas Antanas Greimas, laikinai Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas atliekantis administracijos direktoriaus pavaduotojas Evaldas Janulionis, rajono Tarybos narys Rimvydas Žiemys. 
Kiek didesnio Savivaldybės palaikymo anksčiau pasigesdavusi LPKTS Vilkaviškio filialo veiklą organizuojanti D. A. Karkienė šį kartą rajono valdžiai turėjo už ką padėkoti. Į šiandieninį suvažiavimą Kaune, ir į porą anksčiau mūsų rajone bei Ariogaloje vykusių renginių vilkaviškiečiai tremtiniai galėjo vykti Savivaldybės parūpintu transportu. 

Pastatytas naujas paminklas
Buvęs tremtinys Jonas Astašauskas susirinkime pasidalijo mintimi pastatyti paminklą partizanui Antanui Ambrulevičiui, kurio būryje jis kovojo ir kurio dėka tremties laikas kovotojui buvo sumažintas 15 metų. 
Prie paminklo pats idėjos iniciatorius J. Astašauskas prisidėjo nemenka pinigų suma ir sakė turįs vilties, kad pagal išgales sumanymo įgyvendinimą parems ir kiti filialo nariai. 
Praeitą trečiadienį paminklas partizanui A. Ambrulevičiui jau buvo pastatytas prie Gražiškių bažnyčios šventoriaus. Paminklo atidengimo iškilmės planuojamos spalio 20 d. 
LPKTS Vilkaviškio filialas šiuo metu telkiamas atsiminimų knygos „Mes sugrįžom...“ trečiosios dalies sudarymui ir leidimui. Filialo pirmininkė D. A. Karkienė prašė visų dar rašančiųjų atsiminimus juos pateikti iki ateinančių metų vasario 16 d. Knygos leidimui taip pat yra renkamos aukos. 

Dalijosi ekspedicijos įspūdžiais
Rajono Tarybos nario R. Žiemio kvietimu pabendrauti su LPKTS nariais vilkaviškiečiais atvažiavo keli praeitą vasarą vykusios ekspedicijos „Vorkuta 13“ nariai. 
Aplankyti lietuvių tremties vietas, saugoti istorinę atmintį ir perduoti žinią visuomenei, o ypač jaunimui – tokius tikslus yra išsikėlę ekspedicijos, skirtos Vorkutos politinių kalinių sukilimo 60-ies metų sukakčiai atminti, dalyviai. Jauni vilniečiai Komijos Respublikoje aplankė vietas, kurios sudarė vadinamąjį mirties žiedą. Mat dėl itin atšiaurių ir gyvenimui netinkamų sąlygų Vorkutos lageriai buvo pripažįstami kaip vieta, iš kurios negrįžtama. 
Ekspedicijos dalyviai pasakojo pačių patirtus įspūdžius, rodė skaidres. Dalykiški, nenuobodūs ir nuoširdūs pasakojimai abejingų negalėjo palikti. Tarp klausytojų atsirado pora žmonių, kurių artimieji buvo kalėję Vorkutoje. 
Ekspedicijos „Vorkuta 13“ dalyviai į Vilkaviškį atvyko todėl, kad savo misiją – perduoti kitiems žmonėms tai, ką matė ir užfiksavo tautiečių tremties vietose, – tebetęsia. Iš mūsų miesto vilniečiai išskubėjo į Marijampolę, į kitą susitikimą su visuomene. Ekspedicijoje dalyvavęs Seimo narys Paulius Saudargas sakė, kad jis ir bendražygiai yra nusiteikę bendradarbiauti su mokyklomis. Mokytojai, norintys suteikti savo mokiniams galimybę išgirsti, ką ir kaip apie tremtį pasakoja jauni ir išsilavinę žmonės, gali kreiptis į Seimo narį P. Saudargą (tel. 8 698 42 187) arba į jo padėjėją bei ekspedicijos dalyvę Robertą Firavičiūtę (tel. 8 612 01 256).