Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Gerovės siekta „skolinantis“ vaikus

Renata Vitkauskienė, 2013-08-24, „Santaka“

Savivaldybės meras Algimantas Antanas Greimas liepos pabaigoje vykusiame Tarybos posėdyje grįžo prie pavasarį iškelto klausimo apie kelioms mokykloms esą naudingą, bet galbūt tik popieriuje vykusią mokinių migraciją. 
Dokumentas, kuriuo rėmėsi rajono vadovas, verčia abejoti, ar visi vaikų perėjimo iš vienos mokyklos į kitą atvejai buvo tikri. 

Minimos penkios mokyklos
Situaciją, kai mokiniai mokyklos nekeičia, bet dokumentai rodo kaitą, meras pavadino „skolinimusi“. Savo teiginius A. A. Greimas grindė jo pavedimu atlikto patikrinimo ataskaita. Mokyklas tikrino Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos specialistės. 
Patikrinimai dėl galbūt tarpusavyje vykdyto moksleivių „skolinimosi“ buvo atlikti Sūdavos vidurinėje, Paežerių ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėse mokyklose. Tikrinta mokinių apskaitos ir kontingento kaitą fiksuojanti dokumentacija, dienynai, mokinių asmens bylos. 
Išanalizuotas mokinių judėjimas tarp mokyklų nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 3 d., nes būtent mokslo metų pradžioje moksleivių skaičius lemia mokinio krepšelio lėšas, skiriamas įstaigoms. 
Šią savaitę meras gavo ir antros komisijos, tikrinusios, ar mokinių kaita Paežerių pagrindinėje mokykloje buvo reali, ar tik „popierinė“, aktą. Juo remiantis, mokiniais galbūt „besidalijusių“ įstaigų sąrašą papildė Vilkaviškio pagrindinė mokykla. Tikėtina, kad vieną šeštoką Paežerių pagrindinei mokyklai buvo „paskolinusi“ ir Pilviškių „Santakos“ gimnazija. 

Į kitą mokyklą – tik rugsėjui
Mokymo įstaigas neva keitę vaikai rugsėjį ir spalio pradžioje migravo tarp Sūdavos vidurinės ir Paežerių pagrindinės, tarp Paežerių ir Salomėjos Nėries pagrindinių mokyklų. Jie mėnesį esą pabūdavo naujokais kitoje įstaigoje, paskui grįždavo ten, iš kur atėję. Mokyklas pirmą mėnesį keitė trys Sūdavos vidurinėje ir Paežerių pagrindinėje mokyklose dirbančių pedagogių atžalos. 
Mokinių kaita gali turėti įtakos sprendžiant, kiek įstaigoje bus klasių komplektų, tai lemia etatų skaičių, sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientą, nuo to priklauso atlyginimai. 

Ir priėmė, ir „paskolino“
Dėl kiekvienos tikrintos mokyklos kontrolierės pateikė atskiras išvadas. Savivaldybės atstovės rado dokumentuose ir užfiksavo, kad praėjusiais mokslo metais Sūdavos vidurinės mokyklos 1 ir 4 klasėse rugsėjį mokėsi po du iš Paežerių pagrindinės mokyklos atvykusius mokinius. Dvi sūdaviškės šeštokės tuo laiku neva lankė pamokas Paežeriuose, bet rugsėjo pabaigoje grįžo atgal į Sūdavos vidurinę mokyklą. Priimti ir „paskolinti“ vaikai pastarosios mokyklos piniginiams reikalams reikšmės neturėjo. 

Ištaisyti pažymiai ir datos
Lėšų skirstymo laikotarpiui „pasiskolinti“ dvi šeštokes tikriausiai buvo naudinga Paežerių pagrindinei mokyklai, nes be jų būtų tekę jungti klases. 
Keisti ugdymo įstaigas nedraudžiama, tačiau pažymių taisymai dienynuose leidžia manyti, kad mokinių kaita vyko tik popieriuose, o vaikai rugsėjį lankė savąsias mokyklas kaip lankę. 
Paežeriuose, šeštoje klasėje, praėjusį rugsėjį esą mokęsi dvi sūdaviškės per mėnesį naujoje mokykloje nebuvo įvertintos. Bet abi gavo pažymių iš matematikos Sūdavos vidurinėje mokykloje, kurios, kaip rodo dokumentai, tuomet nelankė. Iš kitų dalykų jų Sūdavoje pelnyti vertinimai dienyne nubraukti, pataisyta, kad „pažymių nėra“. 
Jokio pažymio Paežerių pagrindinėje mokykloje negavo ir kitas šeštos klasės naujokas, taip pat tik rugsėjui atvykęs iš Pilviškių „Santakos“ gimnazijos. Jo motinos prašyme dėl sūnaus išleidimo iš Paežerių pagrindinės mokyklos yra trys ištaisytos datos: prašymo rašymo, įregistravimo ir direktorės rezoliucijos. 
Mokinių mažiau – pinigų daugiau 
Ūgtelėjęs mokinių skaičius mokyklai ne visada yra tik į naudą. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika numato, jog skiriasi sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai miestelyje arba kaime, pagrindinėse mokyklose, kuriose mokosi iki 80 mokinių, ir tose, kuriose mokosi nuo 81 iki 120 mokinių. 
Šie koeficientai, kai įstaigoje mokosi iki 80 mokinių, yra didesni. Taigi kai 3 mokiniai rugsėjo 1 d. iš Paežerių pagrindinės mokyklos maždaug mėnesiui neva išvyko į Salomėjos Nėries pagrindinę, o 4 – į Sūdavos vidurinę mokyklą, Paežeriuose vaikų skaičius neviršijo 80 ir mokyklai atsirado galimybė gauti papildomus 66 tūkst. litų. 
Kad ir šie mokinių kaitos atvejai galėjo būti „popieriniai“, leidžia spėti taisymai dienynuose. Du mokiniai, kurie praėjusį rugsėjį pagal dokumentus esą mokėsi Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje, Paežeriuose prisirinko pažymių, tačiau vėliau šie buvo anuliuoti. 

Pabėgo iš mokyklos, kurioje nesimokė
Kaitos tikrumu abejoti verčia neatitikimai mokinių pavėžėjimo dokumentuose. Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje praėjusį rugsėjį neva mokęsi devintokė ir dešimtokas, kaip rodo Paežerių pagrindinės mokyklos Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateiktas pavėžėjamų mokinių sąrašas, nuo mokslo metų pradžios buvo vežiojami į Paežerius. 
Keistai atrodo dokumentas dešimtoko, kuris praėjusį rugsėjį mokinių registre įtrauktas į Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių apskaitą, asmens byloje. Tai yra pranešimas, kuriame užfiksuota, kad rugsėjo 13 d. vaikinas pabėgo iš pamokų Paežerių pagrindinėje mokykloje. Tačiau kiti dokumentai rodo, jog tada dešimtokas turėjo sėdėti Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos suole, tad jo lankomumo kontrolė Paežerių pagrindinei mokyklai jau turėjo būti nebeaktuali. 

Sieks atgaivinti dienyno „atmintį“
„Dalybų“ istorijoje dokumentai liudija, kad Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje pernai rugsėjį mokėsi trys Paežerių pagrindinę mokyklą palikę mokiniai. Tačiau spalio 1 d. jie visi jau buvo sugrįžę į Paežerius. 
Kontrolės ir audito tarnybos specialistės negalėjo patikrinti elektroninių dienynų, kuriuos 2012–2013 mokslo metais naudojo Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, įrašų. Direktorė Daina Juškauskienė paaiškino, kad, vaikams išvykus iš mokyklos, mokiniai buvo išbraukti iš sąrašų ir informacija apie juos neišsaugota. 
Įvertinusios, kokios naudos galėjo turėti Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, pinigų skirstymo laikotarpiui „priglobusi“ tris Paežerių pagrindinės mokyklos mokinius, tikrintojos teigė: „Jei Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje rugsėjo 1 d. nebūtų mokinių kaitos su Paežerių pagrindine mokykla, galima prielaida, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. šioje mokykloje būtų mokęsi 695 mokiniai.“ 
Rugsėjo 1-ąją turint 701 moksleivį, keičiasi vadovų atlyginimai. Jei mokinių rugsėjo 1 d. būtų tik 695, įstaigoje turėtų mažėti etatų. 
Į užmarštį nugrimzdusi Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos elektroniniame dienyne fiksuota informacija apie buvusius mokinius parūpo Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui. Savivaldybės administracijos direktoriaus A. Balbieriaus paprašyta, kad į pagalbą Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojoms būtų deleguotas informacinių technologijų specialistas, kuris pasiektų elektroniniame dienyne buvusią informaciją. 
Kontrolės komitetas nutarė pasidomėti ir praėjusių mokslo metų pradžios mokinių pavėžėjimo dokumentais. 

Išsilaikyti bet kokia kaina
Meras A. A. Greimas sakė, kad gautą informaciją apie tik popieriuose vykusią mokinių kaitą „ištyrė savo galimybių ribose“. Jo nuomone, tokie mokinių mainai negalėjo vykti susitarus vien tik mokyklų vadovams, apie juos turėjo žinoti Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei Finansų ir biudžeto skyriai. 
„Mokyklos bet kokia kaina siekia išsilaikyti, – kalbėjo meras. – Šituose reikaluose kitos mokyklos nedalyvauja. Dalyvaujančiosios tokiomis priemonėmis susikuria sau geresnes sąlygas ir galimybes. Čia kvepia korupcija.“ 
Apibendrindamas dvi mokinių „skolinimosi“ tyrimo ataskaitas, A. A. Greimas sakė, kad „šitų faktų pakanka pradėti bylą“. 
Antroji komisija, kuri vyko tik į Paežerių pagrindinę mokyklą, pasiūlė atlikti išsamų tyrimą visose švietimo įstaigose, į kurias arba iš kurių migravo su minėta mokykla sąsajų turėję mokiniai.