Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/ziemys/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Jeigu auka giria budelį, ar tai reiškia, kad budelis gerai dirba?

 

Vilkaviškis.info

Tarp papildomų praėjusios savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimų buvo ir klausimas dėl nepasitikėjimo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija ir jos pirmininku. Posėdžiui vadovavusiam merui pasirodė neetiška reikšti nepasitikėjimą, kai dėl rimtų priežasčių – atostogauja Anglijoje, nėra pačios komisijos pirmininkės – Birutės Šeimienės. „Galėjom labai gražiai, civilizuotai ir draugiškai susitarti dėl pirmininko pakeitimo“, - sakė meras Algimantas Antanas Greimas.
Tarybos narys Gintautas Plečkaitis, priminęs merui, kad šį klausimą galėjo jau seniai išspręsti, retoriškai klausė, kur dar yra tokia situacija: tiek Seime, tiek kitose savivaldybes, nesvarbu, pozicijoje ar opozicijoje: kad visa etikos komisija būtų vienose rankose, pradedant tarybos nariais, pirmininke ir bendruomenių nariais. Anot jo, Etikos komisija suformuota vienašališkai ir klausimus svarsto vienašališkai.
Po tam tikrų debatų klausimas įtrauktas į darbotvarkę.

Etikos komisiją labiausiai gynė dažniausiai joje svarstyti tarybos nariai

Stebint nepasitikėjimo pareiškimo Etikos komisija ir jos pirmininku klausimo svarstymą, keistai pasirodė faktas, kad labiausiai komisiją ginti ėmėsi dažniausiai joje svarstytas narys. Sprendžiant iš šios komisijos protokolų, tarybos nario Linas Blažaičio elgesys buvo svarstytas bent 4 kartus. Dar prieš šio klausimo įtraukimą į darbotvarkę Linas Blažaitis nepasitikėjimo pareiškimą įvardino kaip labai negražų dalyką. „Kas yra nepasitikėjimas? - klausė jis, ir pats atsakė: tai darbo neatlikimas arba darbo atlikimas blogai“. Anot jo, pasirašiusieji teikimą tokių faktų neturi. Prieš balsavimą L. Blažaitis pasiūlė kiekvienam pasižiūrėti į save, ir naudotis savąja etika: „žmogus net negali apsiginti, o mes jį teisiame už akių.“

 

Praėjus porai dienų po priimto sprendimo, savo poziciją išreiškė kitas, taip pat Etikos komisijoje daugiausia svarstytas (3 kartus), tarybos narys - savivaldybės vicemeras Algirdas Bagušinskas, savivaldybės puslapyje išspausdinęs informaciją „Dėl nepasitikėjimo, išreikšto savivaldybės tarybos etikos komisijai“.
Verta paminėti, kad Savivaldybės tarybos etikos komisija sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje, kuriame atsisakė dalyvauti Tarybos opozicija ir savo kandidatų į jos sudėtį ar pirmininko postą nesiūlė.
Savivaldybės tarybos etikos komisija. sudaryta iš 5 asmenų – 3 Savivaldybės tarybos narių – Birutės Šeimienės, Vito Katkevičiaus ir Petro Žilionio ir 2 (pagal reglamentą 1/3) rajono bendruomenių atstovų. Bendruomenių atstovais Etikos komisijoje buvo gerai žinomi ir gerbiami rajono žmonės – Vilma Menčinskienė, Vištyčio miestelio bendruomenės pirmininkė, ir Ramūnas Žemaitis, Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas.
Nepasitikėjimą Etikos komisija išreiškė Savivaldybės Tarybos nariai, pasirašę pareiškime po tekstu: „Mes, žemiau pasirašę Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai, reiškiame nepasitikėjimą Etikos komisijos pirmininku ir visa komisija, kurią 2011-05-30 sprendimu Nr. B-TS-62 patvirtino Taryba...“
Išvardinęs visus, neva, po pareiškimu pasirašiusius tarybos narius, vicemeras teigia, kad „Pareiškime dėl nepasitikėjimo Etikos komisija nebuvo pateikta jokių svarių argumentų ar motyvų. Manau, kad artimiausiame Tarybos posėdyje derėtų atsižvelgti į tai, jog ankstesnės komisijos sudėtyje buvo ir daugelio žmonių gerbiami bendruomenių atstovai ir tikiuosi, kad jiems bus pasiūlyta tęsti darbą naujos sudėties Etikos komisijoje.“ - rašo A. Bagušinskas.
Žinoma, būtų šaunu, jei vienas iš savivaldybės vadovų, matydamas, kad savivaldybės taryba liko be Etikos komisijos, ne viešus laiškus rašytų, bet kviestų visuomenę viešam svarstymui, siūlant savo kandidatus. Jais gali būti ne tik bendruomenių pirmininkai, kurie gali turėti interesų konfliktą su taryba dėl pritarimo bendruomenių projektams, ar dalinio savivaldybės finansavimo, bet ir kiti visuomenėje žinomi asmenys: gydytojai, pensininkai, verslininkai, kultūros ir meno veikėjai ir kt.

 

Pirmyn iki absurdo

Dar vienas niuansas – už nepasitikėjimą Etikos komisijos pirmininku turėjo būti balsuojama slaptai, kad išvengti tam tikrų subjektyvumų ir kitų žmogiškųjų faktorių. Tarybos posėdyje buvo akivaizdus pažeidimas, kuris neužkliuvo nei merui, nei tarybos senbuviams, vienintelis tarybos narys Kazys Kiaulakis pacitavo Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuriame aiškiai parašyta: „69.1. Slaptai balsuojama..., kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Administracinės komisijos pirmininkas, Etikos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Administracinės komisijos pirmininku, Etikos komisijos pirmininku klausimas, jeigu už slaptą balsavimą balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių tarybos posėdyje narių.“
Negana to, vienas iš savivaldybės vadovų, vietoje to, kad ištaisytų klaidą, pasielgė dar „keisčiau“ - paviešino tų „blogiečių“ pavardes – „žiūrėkite, čia tie, kurie nepasitiki mane ginančia komisija“. Čia derėtų priminti, kad tarybos etikos komisija jau kelintas mėnuo nesvarsto (ar nedrįsta svarstyti) vicemero A. Bagušinsko elgesio, dėl to opozicija ja ir nepasitiki, dėl to reikėjo kreiptis net į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir jos nurodymu sudaryti naują - Laikinąją savivaldybės tarybos tyrimo komisiją.

Dėl laikinosios savivaldybės tarybos tyrimo komisijos sudarymo

Vykdydama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos raštą „Dėl Algirdo Bagušinsko elgesio įvertinimo“, atsižvelgdama į Savivaldybės mero potvarkį „Dėl delegavimo į laikinąją tyrimo komisiją ir komisijos pirmininko kandidatūros“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba sudarė laikinąją Savivaldybės tarybos tyrimo komisiją, kuri turėtų įvertinti Savivaldybės tarybos narių prašyme nurodytas aplinkybes – šioje Savivaldybėje pareigas einančio A. Bagušinsko elgesio, naudojantis Savivaldybės tarnybiniu automobiliu, atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Diskusijoje prieš balsavimą K. Kiaulakis dar priminė, kad žmonės jau du metai laukia, kol šioje istorijoje bus padėtas taškas, praėjusiame posėdyje ir meras buvo pažadėjęs išsiaiškinti. Opozicija ir šiuo klausimu buvo kreipusis į savivaldybės tarybos Etikos komisiją, tačiau praėjusiame posėdyje paklausus apie tyrimą, komisijos pirmininkė, anot K. Kiaulakio, arogantiškai pareiškė, kad jie nesirinko ir vicemero elgesio nesvarstė. Merą ir Etikos komisiją aplenkė VTEK-as. Komisija buvo sudaryta, tačiau vargu ar ką ištirs, nes, kaip sakė meras, „ir dabar neaišku, kas buvo už vairo“.

Ežiukai rūke

Nors kai kuriuos klausimus svarstydami tarybos nariai demonstravo savo išmanymą ir rūpestį, tačiau procedūriniuose dalykuose klaidžiojo lyg ežiukai rūke, ne kartą juos klaidino ir pats posėdžio pirmininkas – meras. Svarstant klausimą „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS- 95 „Dėl darbdavio įgaliojimų perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ 1 punkto pakeitimo“, kuriuo savivaldybės taryba siekė susigrąžinti anksčiau atiduotus visus savo, kaip darbdavio, įgaliojimus administracijos direktoriui A. Balbieriui, meras gerokai susipainiojo ir klaidino kitus.
Kaip sakė klausimą pristatęs tarybos narys Rimvydas Žiemys: „Šiuo siūlymu siekiama daugiau demokratijos, ir tiek įgaliojimų administracijos direktoriui nereikia, juo labiau, kad po jo organizuojamų viešųjų konkursų kyla daug diskusijų“.
Sprendimu direktoriui numatyta palikti tik procedūrinius dalykus: nuobaudų skyrimą, komandiruotes, atostogos ir pan. O konkursų organizavimas viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovų priėmimui į darbą liktų tarybai. Anot pranešėjo, pasitikėjimo tuomet ir taryba, ir administracijos direktoriumi būtų daugiau.
Meras pareiškė, kad įstatymas nenumato, kad taryba turėtų darbdavio funkcijas, ilgai išvedžiojo apie vykdomąją ir įstatymo leidžiamąją valdžią. Siūlė neperžengti įgaliojimų, kuriuos numato įstatymas ir t.t. Čia R. Žiemys priminė, kad anksčiau šie įgaliojimai buvo perduoti merui, tačiau vyriausybės atstovui užprotestavus, jie buvo perduoti administracijos direktoriui.
Padėtį gelbėti vėl ėmėsi K. Kiaulakis, dar kartą pacitavęs Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą: „VI. Tarybos kompetencija. 93.3. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) vadovus, įgyvendina Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais“.
Tuomet ir merui iš karto pasidarė aišku, kad darbdavio įgaliojimus reikia grąžinti tarybai. Nutarimas priimtas.
Akivaizdu, kad tarybos nariams, ypač merui, bent jau reglamentą reikėtų paskaityti dažniau. Ir dar vieną dalyką derėtų prisiminti – yra tokia mokesčių mokėtojų išlaikoma institucija – Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje, kuri prižiūri, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus. Tikimės, toks faktas, kad vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje Pauliaus Ulecko žmona yra vicemero Algirdo Bagušinsko žmonos pavaldinė, netrukdo vyriausybės atstovui deramai atlikti savo pareigų.

Virginija Samuolienė