Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo politika.

Apie šį bei tą...


Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/ziemys/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Birželio 20 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

2013 m. birželio 20 d. Šakių rajono savivaldybėje posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba. Posėdis buvo surengtas Plokščių miestelio vidurinėje mokykloje, kurioje, įgyvendinant Marijampolės regiono plėtros tarybos atrinktą regioninį projektą „Plokščių daugiafunkcio centro steigimas“ bei panaudojant Europos Sąjungos fondų lėšas, buvo įsteigtas Universalus daugiafunkcis centras.  
Posėdyje svarstyta 11 klausimų, priimti 9 sprendimai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeitus jos deleguotus atstovus regionų plėtros tarybose pasikeitė ir Marijampolės regiono plėtros tarybos sudėtis. Vietoje Birutės Kažemėkaitės, Kalvarijos savivaldybės tarybos narės, Vyriausybė į Marijampolės regiono plėtros tarybą paskyrė Valdą Tumelį, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją. Posėdyje buvo išrinktas naujas Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojas, kuriuo tapo ilgametis Tarybos narys Rimvydas Žiemys, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys.

Posėdyje buvo priimti 6 sprendimai dėl regiono projektų sąrašų patikslinimo. Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas” regiono projektų sąrašas buvo patikslintas pakoreguojant projektų biudžetus pagal jų įgyvendinimui faktiškai skirtas ar išmokėtas lėšas, o esamus sutaupymus paskiriant Kalvarijos savivaldybės administracijos projektui „Pastato Akmenynų seniūnijoje renovacija, pritaikymas bendruomenės reikmėms ir aplinkos sutvarkymas”, kuriam įgyvendinti, įvykdžius viešuosius pirkimus, pritrūko lėšų.
Priemonių „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas” ir „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ regiono projektų sąrašuose patikslintos projektų vertės pagal faktiškai projektams skirtas arba išmokėtas lėšas bei patikslintos regionui šių priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų sumos. Įgyvendinant projektus pagal šias priemones buvo sutaupyta ES fondų lėšų, kurios LR Vyriausybės nutarimu buvo perkeltos projektams pagal priemonę „Teritorijų planavimas” įgyvendinti. Taip sutaupytos lėšos mūsų regione panaudojamos svarbiems teritorijų planavimo dokumentams rengti.
Vienu nauju projektu buvo papildytas priemonės „Elektroninė demokratija: regionai“ regiono projektų sąrašas. Iš viso pagal priemonę Marijampolės regione baigus įgyvendinti 5 projektus buvo sutaupyta šiek tiek daugiau nei 29 tūkst. Lt ES fondų lėšų. Marijampolės savivaldybės administracija išreiškė poreikį įgyvendinti dar vieną projektą, kuriuo būtų pagerintos sąlygos piliečiams stebėti Marijampolės savivaldybės tarybos darbą, dalyvauti sprendimų priėmime. Marijampolės regiono plėtros taryba patikslino projektų sąrašą ir į jį įtraukė minėtą Marijampolės savivaldybės administracijos projektą „Demokratinių procesų viešinimo plėtra Marijampolės savivaldybėje”.
Taryba patikslino Marijampolės regiono plėtros planą 2006-2013 metams.
Posėdyje pritarta ir UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos už 2012 metus ataskaitai. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius apžvelgė šiuo metu įgyvendinamus atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo projektus, kylančias problemas, Tarybos nariai diskutavo apie galimus jų sprendimo būdus.
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas pristatė projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis, įgyvendinimo eigą Marijampolės regione. Džiugina tai, kad Marijampolės regionas išlieka lyderio pozicijoje lyginant su kitais regionais pagal regiono projektams išmokėtas ES fondų lėšas. Lieka nepateikta tik keletas paskutinių paraiškų, dauguma projektų baigiami arba jau baigti įgyvendinti.

Regioninės plėtros departamento prie VRM informacija